29 Σεπ 2023 21:16

«Πρόσκληση 5ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 08.03.2022 και ώρα 11.00 μ.μ)