20 Ιούλ 2024 21:15

«Πρόσκληση 1ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Παρασκευή 21.01.2022 και ώρα 12.00 μ.μ)