27 Σεπ 2023 21:34

«Πρόσκληση 3ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Δευτέρα 31.01.2022 και ώρα 12.00 μ.μ)