04 Μαρ 2024 14:09

«Πρόσκληση 2ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Δευτέρα 24.01.2022 και ώρα 11.00 π.μ)