24 Ιούλ 2024 10:10

«Πρόσκληση 27ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Παρασκευή 17.12.2021 και ώρα 11.00 π.μ)