27 Σεπ 2023 22:37

«Πρόσκληση 27ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Παρασκευή 17.12.2021 και ώρα 11.00 π.μ)