28 Φεβ 2024 08:36

«Πρόσκληση 25ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 10.00 π.μ)