27 Σεπ 2023 20:59

«Πρόσκληση 24ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Παρασκευή 10.12.2021 και ώρα 11.00 π.μ)