22 Σεπ 2023 11:31

«Πρόσκληση 23ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 09.11.2021 και ώρα 12.00 π.μ)