29 Σεπ 2023 21:14

«Πρόσκληση 22ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Παρασκευή 29.10.2021 και ώρα 11.00 π.μ)