20 Ιούν 2024 14:07

«Πρόσκληση 20ης διά περιφοράς Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 10.00 π.μ)