18 Ιούν 2024 11:39

«Πρόσκληση 19ης Tακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (01-12-2020 και ώρα 10.00 π.μ)