24 Ιούν 2024 02:59

Ορθή επανάληψη «Πρόσκληση 19ης τακτικής συνεδρίασης δια Zώσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 19.07.2022 και ώρα 11.00 μ.μ)