14 Ιούν 2024 00:09

«Πρόσκληση 17ης διά περιφοράς Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (05-11-2020 και ώρα 10.00 π.μ)