30 Σεπ 2023 00:19

«Πρόσκληση 13ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (31-07-2019 ώρα 12:00 μ.μ.)»

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Πληροφορίες : Φανή Μαρκαντά
Τηλέφωνο : 24343-50313
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη, 30 Ιουλίου 2019
Αριθμ. πρωτ. 9092

 

 

Προς

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε την  31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Πύλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.
  2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης έκτασης για εγκατάσταση Λούνα Παρκ στην Τ.Κ. Πύλης.
  3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση του Δήμου.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τους παρακάτω λόγους:

όσον αφορά το πρώτο θέμα θα πρέπει να συναφθεί η σχετική σύμβαση προκειμένου να λειτουργήσει το κατάστημα, κατά τον μήνα Αύγουστο, για την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων κατοίκων και των επισκεπτών του χωριού,

όσον αφορά το δεύτερο θέμα θα πρέπει να συναφθεί η σχετική σύμβαση προκειμένου να εκδοθεί εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του Λούνα Παρκ,

όσον αφορά το τρίτο θέμα  επειδή έπειτα από την μηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου για αυθαίρετη χρήση βοσκοτόπων στην Κοινότητα Νεραϊδοχωρίου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος προκειμένου να καταθέσει  αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου εναντίον των κτηνοτρόφων που κάνουν αυθαίρετη χρήση των παραπάνω βοσκοτόπων,

όσον αφορά το τέταρτο θέμα επειδή θα πρέπει να εισαχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, ως έσοδο και έξοδο, το ποσό της επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ