24 Φεβ 2024 08:16

«Πρόσκληση 12ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Πέμπτη 28.04.2022 και ώρα 12.00 μ.μ)