24 Φεβ 2024 06:57

«Πρόσκληση 11ης διά ζώσης η τηλεδιάσκεψης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Πέμπτη 28.04.2022 και ώρα 10.00 μ.μ)