21 Απρ 2024 11:28

“Προώθηση έργων 3.500.000€ προς ένταξη στο ΕΣΠΑ”

Στην Αθήνα μετέβη ο Δήμαρχος Πύλης, Κων/νος Κουφογάζος την Τετάρτη και Πέμπτη 6 και 7 Νοεμβρίου, με κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να έρθει σε επαφή με στελέχη διαχειριστικών αρχών για την προώθηση διαδικασιών ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ.

Οι ενέργειες αφορούσαν κυρίως έργα υδρεύσεων, ενεργειακών αναβαθμίσεων, αναπλάσεων, οδοποιίας και δασοτεχνικών διευθετήσεων. Από τις επαφές με τις διαχειριστικές αρχές, υπήρχαν θετικά αποτελέσματα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  ωρίμανσης των μελετών που έχουν καταθέσει οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου.

Συγκεκριμένα:

Στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδ/σης, υποβλήθηκαν τα εξής έργα:

1)Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δημ. Ενότητας Αιθήκων (Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου, Γαρδικίου) προϋπολογισμού 468.000 ευρώ.

2)Αναπλάσεις κοινοχρήστων Χώρων στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου και Τ.Κ. Πιαλείας, προϋπολογισμού 295.000. ευρώ.

3)Βελτίωση οδοποιίας Δημ. Ενότητας Πινδαίων, προϋπολογισμού 265.000 ευρώ.

Στο ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)

1)Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Πύλης, (Πύλη, Φήκη, Πηγή) προϋπολογισμού 1.035.344 ευρώ.

2)Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πύλης, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ.

3)Διάνοιξη του αντιπυρικού δρόμου Γ΄κατηγορίας στη θέση Φορτώσι-Βάκαρι-Παλαιομονάστηρο, δημοτικής δασικής έκτασης, εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Μεσοχώρας, 380.500 ευρώ.

Στο Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

1)Δασοτεχνική διευθέτηση συμβάλλοντος χειμάρρου Νέας Πεύκης-Βαθυρρεμιώτη, του Άνω Ρου Αχελώου, προϋπολογισμού 615.000 ευρώ.

Ο Δήμαρχος Πύλης, κ. Κουφογάζος σε δηλώσεις του μετά τις θετικές εξελίξεις, προώθησης έργων 3.500.000 ευρώ τόνισε τα εξής:

«Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικά έργα αειφόρου ανάπτυξης και υποδομών, που συνδέονται άμεσα με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Πύλης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο να χειριζόμαστε κατά τον καλύτερο τρόπο τις όποιες χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ.  Μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, οι μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες φέρνουν θετικά αποτελέσματα»