24 Απρ 2024 10:17

“Προχωρούν οι διαδικασίες ένταξης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Παλ/ρου & Πιαλείας”

Προχωρούν οι διαδικασίες από το Δήμο Πύλης για την τελική ένταξη και δημοπράτηση του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου  και Πιαλείας»   στον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  (4) «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» και στην  56 Πρόσκληση του Ε.Φ.Δ.  ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Η μελέτη και ο φάκελος του έργου συντάχθηκαν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πύλης και ύστερα από επαφές του Δήμαρχου κ.  Κώστα Κουφογάζου με τη Διαχειριστική Αρχή και σε συνάρτηση με την  πληρότητα του φακέλου δόθηκαν οι διαβεβαιώσεις σχετικά με την οριστική ένταξη στο  μέτρο και τη σύντομη έγκριση δημοπράτησης του.

Φωτογραφικό υλικό εδώ…

Το έργο  αφορά τη  διαμόρφωση πλατείας στη κοινότητα Πιαλείας και την Ανάπλαση του χώρου της πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομοναστήρου  προϋπολογισμού 295.000,00 Ευρώ .  Με την υλοποίηση της πράξης θα έχουμε την αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.  

Επίσης  δημοσιεύτηκε  η προκήρυξη  δημοπρασίας  η οποία θα γίνει 11-2-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ για το έργο «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση ¨Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο¨ δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Δ.Δ. Μεσοχώρας Δ. Πινδέων», με προϋπολογισμό 307.550,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) – Π.Α.Α. 2007-2013.