24 Απρ 2024 09:35
Προσκλήσεις
Δημοτικό Συμβούλιο / 03.08.2023
Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Δημοτικό Συμβούλιο / 28.07.2023
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 10ΗΣ 2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 24.07.2023
Δημοτικό Συμβούλιο / 28.07.2023
Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
Δημοτικό Συμβούλιο / 20.07.2023
Πρόσκληση 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
Οικονομική Επιτροπή / 20.07.2023
Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 07.07.2023
Πρόσκληση τακτική συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( 13/07/2023 ημέρα…
Οικονομική Επιτροπή / 03.07.2023
Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Οικονομική Επιτροπή / 28.06.2023
Πρόσκληση 10ης έκτακτης συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
1 6 7 8 9 10 65