24 Φεβ 2024 01:07
Προσκλήσεις
Οικονομική Επιτροπή / 20.07.2023
Πρόσκληση 12ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής / 07.07.2023
Πρόσκληση τακτική συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( 13/07/2023 ημέρα…
Οικονομική Επιτροπή / 03.07.2023
Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Οικονομική Επιτροπή / 28.06.2023
Πρόσκληση 10ης έκτακτης συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Δημοτικό Συμβούλιο / 20.06.2023
Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
Οικονομική Επιτροπή / 20.06.2023
Πρόσκληση 9ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Οικονομική Επιτροπή / 02.06.2023
Πρόσκληση 8ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης…
Δημοτικό Συμβούλιο / 12.05.2023
Πρόσκληση 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης…
1 5 6 7 8 9 64