25 Ιούν 2024 22:10

“Ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Πύλης”

tn_orismos antidhmarxwnΑλλαγή φρουράς στους αντιδημάρχους του Δήμου Πύλης από 01-09-2009. Με απόφαση του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Κουφογάζου ορίστηκαν νέοι Αντιδήμαρχοι από 01-09-2009 έως και 31-12-2010  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ιφιγένεια Παπασπύρου – Καραϊσκου και ο κ. Ιωάννης Σουφλιάς. Οι δυο Αντιδήμαρχοι πήραν τη σκυτάλη από τους προηγούμενους Αντιδημάρχους κ. Κων/νο Πατέρα και κ. Στυλιανό Μπαλατσούκα.

 

Στους νέους Αντιδημάρχους μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Στον κ. Ιωάννη Σουφλιά του Αχιλλέα:

1. Τον προγραμματισμό έργων, την εποπτεία και σύνταξη μελετών στην έδρα του Δήμου Πύλης.

2. Την καλή λειτουργία όλου του δικτύου πυρόσβεσης του Δ.Δ. Πύλης και του   Δ.Δ.   Αγίου   Βησσαρίωνος,   καθώς   επίσης   και   του   δικτύου πυρασφάλειας.

3. Την εποπτεία και έλεγχο του γραφείου έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών μουσικής και αδειών κέντρων διασκέδασης.

4. Την παρακολούθηση των αυθαίρετων κατασκευών και την επιβολή των εκ του Νόμου κυρώσεων.

5. Την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, την επέκταση, την τροποποίηση σχεδίου πόλεως.

6. Την εποπτεία της καλής κατάστασης και λειτουργίας του Κοιμητηρίου του Δ.Δ. Πύλης και των υπολοίπων κοιμητηρίων.

7. Την  εποπτεία  συντήρησης  και   καλής  λειτουργίας  του  δημοτικού φωτισμού στο Δ.Δ. Πύλης και στα Δ.Δ. του Δήμου.

8. Την υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικών κυριότητος, νομής και κατοχής αγροκτημάτων, οικοπέδων, ζώων, περιουσιακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλων πιστοποιητικών, που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

9. Την καλή λειτουργία της χωματερής Πύλης και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

10. Άσκηση     αρμοδιοτήτων     επί     θεμάτων     ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης,   οδοποιίας   στο   Δ.Δ.   Πύλης   και   στα υπόλοιπα Δ.Δ. του Δήμου.

11. Την εποπτεία των εργατοτεχνιτών σε όλα τα Δ.Δ. του Δήμου Πύλης.

12. Την εποπτεία του τεχνικού εξοπλισμού του Δήμου Πύλης.

13. Την εποπτεία καθαριότητας όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου και της έδρας του Δήμου.

14.Την αναπλήρωση  και  εκπροσώπηση  του  Δημάρχου,   όταν  αυτός απουσιάζει.                                                                                               

 

Β) Στην κ. Ιφιγένεια Παπασπύρου – Καραϊσκου του Θωμά:

1. Την εποπτεία συντήρησης του δημοτικού φωτισμού και την καλή λειτουργία των αναμεταδοτών όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων πλην του Δ.Δ. Πύλης και του Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίωνος.

2. Την εποπτεία της καλής κατάστασης και λειτουργίας των Κοιμητηρίων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

3. Την  καλή  λειτουργία  του   δικτύου   πυρόσβεσης   και   του   δικτύου πυρασφάλειας όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου.

4. Την υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικών κυριότητος, νομής και κατοχής αγροκτημάτων, οικοπέδων, ζώων, περιουσιακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλων πιστοποιητικών, που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση και προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Την εποπτεία, ανάπτυξη, φροντίδα πρασίνου και της αισθητικής εμφάνισης κήπων, δενδροστοιχιών, πλατειών, παιδικών χαρών στα Δ.Δ. του Δήμου.

6. Την άσκηση αρμοδιοτήτων πολιτιστικών θεμάτων.

7. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας και κωλύματος του Δημάρχου.

8. Την αναπλήρωση και εκπροσώπηση του Δημάρχου, όπου και όταν απαιτείται.

Η   με  αριθμό  πρωτοκόλλου   2149/30-04-2008   και   αριθμό   01/2008 απόφαση μας, καταργείται και παύει να ισχύει από 01-09-2009.