18 Ιούν 2024 11:44

«Αποφάσεις δια ζώσης και τηλεδιάσκεψης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (08-03-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 8-3-2022 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

.ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης.

 

2.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην  Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα Α του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην  Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα του Δήμου Πύλης.

 

3.- Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ελευθεροχωρίου του Δήμου Πύλης.

 

4.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων».

 

5.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείας».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείας».

 

 

6.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

 

 

7.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».

 

8.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

 

9.-Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

 

10.-Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων».

 

11.- Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

 

12.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» .

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ» .

13.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

14.- ‘Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου : «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου : «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων».

 

15.- ‘Έγκριση Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση Κοιμητηρίων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση Κοιμητηρίων».

 

16.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».

 

17.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης

 

18.- ‘Έγκριση της αριθμ. 31/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 31/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

19.- Ανάκληση εντολής πληρεξουσιότητας-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση εντολής πληρεξουσιότητας-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

20.– Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 – 2026.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 – 2026.

 

21.- Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

 

22.- Εισήγηση για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4795/2021,
περί διαγραφής μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4795/2021,
περί διαγραφής μικρών βεβαιωμένων οφειλών προς Ο.Τ.Α.

 

23.- Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που  έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση υποχρεωτικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που  έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

 

24.- Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

 

25.- Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

 

26.- Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022  σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022  σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

 

27.- Έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

 

28.-Έγκριση της αριθμ. 4/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με: «Ψήφιση Απολογισμού εσόδων-εξόδων Οικονομικού έτους 2021».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 4/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων σχετικά με: «Ψήφιση Απολογισμού εσόδων-εξόδων Οικονομικού έτους 2021».

 

 

Πύλη 14-3 -2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ