14 Απρ 2024 12:29

“Ο Δήμος Πύλης κατέθεσε 3 ώριμες μελέτες στον Ε.Ο.Τ.”

Τρεις ώριμες μελέτες κατατέθηκαν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) από το Δήμο Πύλης.

Με ταχύτατους ρυθμούς ο Δήμος προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση των έργων:

  • Ανάπλαση και ανάδειξη περιπατητικού μονοπατιού Γαρδικίου – Γέφυρα Αλεξίου, προϋπολογισμού 225.000,00€,


  • Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης, προϋπολογισμού 225.000,00€ και


  • Σήμανση – ανάδειξη – βελτίωση μονοπατιού Αγίου Προκοπίου – Καλόγηροι, προϋπολογισμού 100.000,00€.

λαμβάνοντας όλες τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος ανέφερε ότι: «με τα συγκεκριμένα έργα επιδιώκεται η δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ήπιων μορφών τουρισμού καθώς και η προστασία της ευρύτερης περιοχής με σεβασμό προς το περιβάλλον, για το οικοτουριστικό όφελος των κατοίκων».