24 Ιούν 2024 02:55

“Νέο έργο για το Δήμο Πύλης”

Ένταξη της πράξης «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση ¨Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο¨ δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Μεσοχώρας Δ.Ε Πινδέων Δήμου Πύλης»

Προϋπολογισμός 380.500€

 

Ο Δήμος Πύλης έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Διάνοιξη του αντιπυρικού δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας στη θέση ¨Φορτώσι – Βάκαρι – Παλαιομονάστηρο¨ δημοτικής δασικής έκτασης εντός διοικητικών ορίων Τ.Κ. Μεσοχώρας Δ.Ε. Πινδέων Δήμου Πύλης».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 380.500€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πράξη εντάσσεται στο Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α).

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος δήλωσε ότι:</p>

«Κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η κατασκευή του δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας, ο οποίος θα διέρχεται από τα δασικά τμήματα 6 & 7 του δημοτικού δάσους Μεσοχώρας τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό δασοκάλυψης χωρίς υφιστάμενο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες. Με την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα επιτευχθεί η πρόσβαση και η γρήγορη μεταφορά του προσωπικού καθώς και των μηχανημάτων για την κατάσβεση πιθανής πυρκαγιάς. Επιπλέον θα λειτουργήσει ως αντιπυρική ζώνη καθώς θα διασπάσει τη συνέχεια της καύσιμης ύλης. Ο συγκεκριμένος δρόμος θα εξυπηρετήσει τη μετατόπιση των δασικών προϊόντων από το δρυοδάσος και θα παρέχει τη δυνατότητα οδικής πρόσβασης στους κατοίκους του συνοικισμού στο Βακαριώτη Ρ».