15 Απρ 2024 05:08

“Μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ο Δήμος Πύλης.”

tn_syneleush ddyΣτην Αθήνα βρέθηκαν στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2011 ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Κουφογάζος και ο Αντιδήμαρχος Υγείας κ. Ιωάννης Κουτσονάσιος προκειμένου να συμμετάσχουν στην 1η γενική συνέλευση του εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας  και στη συνάντηση εργασίας στελεχών.

Το εθνικό  διαδημοτικό  δίκτυο  υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας  προέκυψε μετά από τη συνένωση του διαδημοτικού δικτύου υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ΟΤΑ, του εθνικού δικτύου δήμων προαγωγής υγείας και του εθνικού δικτύου υγιών πόλεων.

Το Ελληνικό  δίκτυο υγιών πόλεων απευθύνεται στους πολιτικούς εκπροσώπους και στους συντονιστές του Ελληνικού δικτύου υγιών πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και στους πολιτικούς εκπροσώπους και στους συντονιστές των πόλεων μελών των υπό συνένωση δικτύων.

Σκοπός του δικτύου είναι η κατανόηση του προγράμματος υγιείς πόλεις, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, της μεθοδολογίας παρέμβασης, καθορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού και των δράσεων σε επίπεδο πόλης και σε επίπεδο δικτύου.

Στη συνάντηση εργασίας έγινε παρουσίαση των πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού βάσει του  προγράμματος υγιείς πόλεις, η ανάλυση του προφίλ και του σχεδίου υγείας. Συζητήθηκε ο καθορισμός σχεδίου υλοποίησης για τις πόλεις και για το δίκτυο συνολικά, ο καθορισμός κοινών δράσεων και η δημιουργία υποομάδων εργασίας για τα επί μέρους θέματα (υγιής αστική ανάπτυξη, Τρίτη ηλικία κ.λ.π.)

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης εγκρίθηκε το καταστατικό του νέου δικτύου και   έγινε ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. του  εθνικού  διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας.

Ο Δήμος Πύλης είναι μέλος του εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων – προαγωγής υγείας, αφού πληρεί τα κριτήρια διαπίστευσης, μαζί με  άλλους  167 από τους 325  δήμους της χώρας.