19 Μάι 2024 10:36

“Κυρώθηκε η 1/2009 πράξη τακτοποίησης & αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων στον Άγιο Αθανάσιο”

Κοινοποιήθηκε η απόφαση του Νομάρχη Τρικάλων με την οποία κυρώθηκε η 1/2009 πράξη τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων στην Πύλη Τρικάλων στην περιοχή “Άγιος Αθανάσιος”.

Η πράξη αυτή τακτοποιεί μία υπόθεση που απασχολεί το Δήμο εδώ και 40 χρόνια και δίνει τη δυνατότητα σε τριάντα ιδιοκτήτες οικοπέδων να ενταχθούν στο Σχέδιο Πόλεως και να αξιοποιήσουν ανάλογα τις οικοπεδικές τους εκτάσεις. Επιπλέον με την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως ο Δήμος θα αξιοποιήσει κατάλληλα στο προσεχές μέλλον τους κοινόχρηστους χώρους που διαθέτει και με τις ανάλογες διανοίξεις δρόμων που προβλέπονται θα δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης και σύνδεσης στον ιστό της πόλης. Ήδη άρχισε η κοινοποίηση της απόφασης στους ενδιαφερόμενους οικοπεδούχους  έτσι ώστε να λάβουν γνώση για τυχόν προσφυγές ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.