24 Ιούν 2024 04:07

“Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη για το 2010”

Ο Δήμος Πύλης, συνεχίζοντας την κοινωνική του πολιτική προτίθεται να εισηγηθεί κατόπιν προτάσεως του Δημάρχου κ. Κων/νου Κουφογάζου, για τρίτη συνεχή χρονιά να μην αυξηθούν τα δημοτικά τέλη.

Οι δαπάνες στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό είναι αρκετά αυξημένες, κυρίως λόγω της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, της αύξησης του ρεύματος, της αύξησης των μισθοδοσιών, τον εκσυγχρονισμό του στόλου και των μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας, των μεγάλων αποστάσεων που διανύουν τα απορριμματοφόρα στα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου για την αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς και της αυξημένης τιμής των καυσίμων. Η σωστή διαχείριση και ο αποτελεσματικός έλεγχος δαπανών οδηγεί τη δημοτική αρχή να εισηγηθεί μηδενικές αυξήσεις τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει να μην επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των δημοτών-κατοίκων. Τα τέλη καθαριότητας, φωτισμού και ηλεκτροδοτούμενων χώρων, η ύδρευση στα δημοτικά διαμερίσματα, νεκροταφείων και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα για το 2010, όπως ακριβώς ήσαν και τα προηγούμενα χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού, τόσο στους δημότες-κατοίκους, όσο και στους εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες για την ανακούφιση από την υπάρχουσα οικονομική κρίση.

Η δημοτική αρχή δε σταματά μόνο με το πάγωμα των τελών και των φόρων, αλλά συνεχίζει και με τη μείωση των τελών σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.