23 Απρ 2024 11:00

“Υποβολή μελέτης από το Δήμο Πύλης για χρηματοδότηση”

Ο Δήμος Πύλης υπέβαλε πλήρη μελέτη για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων», ύστερα από την πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 535.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται εντός οριοθέτησης του οικισμού Καλογήρων και αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού. Θα επιτευχθεί προστασία σε μέρος του οικιστικού χώρου όπως οικίες και κοινόχρηστοι χώροι κυρίως κατάντη της κεντρικής πλατείας και του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ο χαρακτήρας του έργου εκτός από προστατευτικός είναι και αναπτυξιακός και έτσι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής.