17 Απρ 2024 00:01

“Υποβολή αιτήσεων για την αποκατάσταση ζημιών από την πλημμύρα της 28ης & 29ης Οκτωβρίου 2012”

Μετά από την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων από το Δήμο Πύλης εκδόθηκε Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με την οποία οριοθετούνται περιοχές και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από την πλημμύρα της 28ης & 29ης Οκτωβρίου 2012.

Οι Τ.Κ. Αθαμανίας, Δέσης, Δροσοχωρίου, Νεραϊδοχωρίου και Πύρρας της Δ.Ε. Αιθήκων καθώς και οι Τ.Κ. Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης και Παραμέρου της Δ.Ε. Πινδέων έχουν καθοριστεί ως πληγείσες από τις πλημμύρες της 28ης & 29ης Οκτωβρίου 2012.

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές του Δήμου ορίζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Νομού Κοζάνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία (Τ.Α.Σ. Νομού Κοζάνης, Λοΐζου Μάνου 1, Τ.Κ. 50100), για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, με προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

– τίτλο ιδιοκτησίας – συμβόλαια ιδιοκτησίας (σε φωτ/φα εις διπλούν εκ των οποίων το ένα αντίγραφο επικυρωμένο) ή

– Υ.Δ. νομής και κατοχής ιδιοκτήτη και δύο μαρτύρων θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,

– τοπογραφικό διάγραμμα ή οδοιπορικό σκαρίφημα του οικοπέδου και

– φωτογραφίες των όψεων – βλαβών του ακινήτου.

Για την παραλαβή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Πύλης (Δημαρχείο Πύλης, Ηρώων 1940 – 1, Τ.Κ. 42032, τηλ. 2434350125).