23 Φεβ 2024 01:19

“Υπογραφή σύμβασης για το έργο: Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου”

Έργο: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου

και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης & Φιλύρας»

tn_ypografh symbashs gia ydreushΣτα γραφεία του Δήμου Πύλης υπεγράφη την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012 από το Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Κουφογάζο, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Κων/νο Μπουζιώκα  και τον κ. Ιωάννη Τέα η σύμβαση για το έργο «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Φήκης – Ελευθεροχωρίου και εξοπλισμός υδρευτικών γεωτρήσεων στα Τ.Δ. Φήκης & Φιλύρας».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 403.109€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος δήλωσε ότι το έργο θα καλύψει τις ανάγκες σε πόσιμο νερό των τοπικών κοινοτήτων Φήκης, Ελευθεροχωρίου και Φιλύρας στις οποίες το αντλούμενο σήμερα νερό δεν επαρκεί αλλά παρουσιάζει και προβλήματα ποιότητας. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα δοθεί οριστική λύση τόσο στο ποσοτικό όσο και στο ποιοτικό πρόβλημα των παραπάνω οικισμών.