22 Ιούν 2024 18:25

Υπογραφή σύμβασης για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση Ζημιών στο οδικό δίκτυο”

«Υπογραφή σύμβασης για το έργο: “Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση Ζημιών στο οδικό δίκτυο” προϋπολογισμού 70.000€»

Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 υπεγράφη στα γραφεία του Δήμου Πύλης η σύμβαση για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση Ζημιών στο οδικό δίκτυο», από τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Κουφογάζο και τον κ. Ιωάννη Βλαχογιάννη.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος «ΣΑΤΑ» Δήμου Πύλης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 70.000€.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Κουφογάζος ανέφερε ότι:

«Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες συντηρήσεως στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης, αλλά και σε άλλες θέσεις του Δήμου, όπου αυτό απαιτηθεί».