29 Μάι 2024 14:45

“Υπογραφή σύμβασης για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης”

tn_asfaltostrwseisΣτα γραφεία του Δήμου Πύλης υπεγράφη την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 από το Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Κουφογάζο και τον κ. Παναγιώτη Μάντζιο ως νόμιμο εκπρόσωπο της ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η σύμβαση για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 150.000€ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ».

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Κουφογάζος ανέφερε ότι:

«Με τη συγκεκριμένη εργολαβία θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης με την κατασκευή των απαραίτητων μικρών τεχνικών. Οι εργασίες που θα γίνουν αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου».