24 Φεβ 2024 15:38

“Υπογραφή Σύμβασης για το έργο: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου”

tn_ypografi symbasis neraidoxoriΣτα γραφεία του Δήμου Πύλης υπεγράφη την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 από το Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Κουφογάζο, τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. κ. Φώτη Θέο και τον κ. Αντώνη Σγουραλή ως νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου «Π. ΣΓΟΥΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου» με κωδικό ΜΙS 85703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη¨.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 568.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Κουφογάζος ανέφερε ότι:

«Είναι ένα σημαντικό έργο που συντελείται στον ορεινό όγκο του Δήμου και θα δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τ.Κ. Νεραϊδοχωρίου. Σκοπός του είναι η εξασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού. Η αντικατάσταση των εξωτερικών αγωγών ύδρευσης με αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς συνολικού μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων που θα ξεκινούν από πηγές που βρίσκονται στο βουνό Μαρόσα και θα καταλήγουν σε τρεις νέες δεξαμενές θα αποκαταστήσει οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης».