29 Μάι 2024 15:11

«Υπογραφή & υποβολή οριστικής μελέτης από το Δήμο Πύλης για χρηματοδότηση»

tn_ypografi meletis aetouΥπεγράφη από το Δήμαρχο Πύλης κ. Κων/νο Κουφογάζο η οριστική και πλήρης μελέτη για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ύδρευση οικισμού Αετού της Τ.Κ. Παχτουρίου», ύστερα από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000€ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το Ταμείο Συνοχής.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών ύδρευσης του οικισμού. Η αναγκαιότητα του έργου προκύπτει από την αυξημένη ζήτηση σε νερό ύδρευσης κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία η σημερινή παροχή δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης ύδατος και προστριβών μεταξύ των κατοίκων για τη διεκδίκηση του νερού.

Επίσης, θεωρείται άμεση και επιτακτική ανάγκη η εκτέλεση του έργου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες του νερού από διαρροές του δικτύου και να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής του δικτύου, προκειμένου να βελτιωθεί η επάρκεια και η ποιότητα του νερού.