24 Φεβ 2024 14:37

“Υπεγράφη η σύμβαση έργου 380.000€ με τον ανάδοχο εργολάβο στο Δήμο Πύλης”

tn_ypografi symbasis 14-3-13Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου  «Δασοτεχνική διευθέτηση τμήματος συμβάλλοντα Βαθυρεμιώτη στη θέση «ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ» της Τ.Κ. Βαθυρέματος, Δήμου Πύλης» υπέγραψε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος με τον κ. Χρήστο Κατσιάβα – νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας «Κατσιάβας Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» – την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 380.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαΐκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 226 «Αποκατάσταση Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης», Δράση 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος δήλωσε ότι:

«Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε σήμερα τη σύμβαση έργου με τον ανάδοχο εργολάβο κ. Κατσιάβα. Τα έντονα χειμαρρικά φαινόμενα που αναπτύσσονται στο συγκεκριμένο τμήμα του συμβάλλοντα ¨ΒΑΘΥΡΕΜΙΩΤΗ¨  και οι συνεχείς ολισθήσεις και γεωκατακρημνίσεις επιβάλλουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία της περιοχής μέσω ενός συστήματος ελέγχου και αποτροπής της διακίνησης φερτών υλικών και των λοιπών χειμαρρικών φαινομένων. Στο συγκεκριμένο έργο θα κατασκευαστούν ειδικά υψηλά φράγματα στερέωσης της κοίτης, παράλληλος τοίχος από συρματόπλεκτα κιβώτια και αποστραγγιστικό δίκτυο κλειστών αγωγών. Επίσης θα φυτευτούν φυτά σε θέσεις που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα από καταπτώσεις και γεωκατακρημνίσεις. Έτσι, θα επιτευχθεί η στερέωση της επιφάνειας γεωλίσθησης και γενικότερα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής».