23 Ιούν 2024 06:57

“Επιστολή Δημάρχου Πύλης προς φορείς & συλλόγους του Δήμου για την απογραφή”

10-24 Μαΐου Ημέρες Απογραφής Πληθυσμού & Κατοικιών

Δημότισσες και δημότες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα πραγματοποιήσει γενική απογραφή του πληθυσμού – και των κατοικιών της χώρας, από τις 10 έως τις 24 Μαΐου 2011 με σκοπό τη συγκέντρωση  δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών στοιχείων σε ότι αφορά τα Ελληνικά νοικοκυριά. Η παρουσία ισχυρού αριθμητικά πληθυσμού  ενισχύει τη χρηματοδότηση του νεοσύστατου Δήμου Πύλης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερης σημασίας διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ενίσχυση του Δήμου μας στα επόμενα δέκα χρόνια. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής, θα επηρεαστεί και η παροχή  υπηρεσιών μέσα από το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα.

Τα έσοδα  του Δήμου  από την κρατική επιχορήγηση, είναι βάσει πληθυσμού.

Ο πληθυσμός,  ο οποίος προσδιορίζεται με την απογραφή, είναι το βασικό κριτήριο για την κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους Δήμους.
Σήμερα ο Δήμος Πύλης παίρνει κρατική επιχορήγηση, από την κατανομή των ΚΑΠ, περίπου 200 ευρώ το έτος ανά κάτοικο. Αν  υπολογίσουμε ότι η απογραφή ισχύει για 10 χρόνια, ο Δήμος, για κάθε κάτοικο που απογράφεται στο Δήμο μας  θα επιχορηγηθεί στη δεκαετία με 2.000 ευρώ. 
Συνεπώς, η απόφαση ενός δημότη να απογραφεί εκτός του Δήμου θα στοιχίσει στο Δήμο 2.000 ευρώ στη δεκαετία. 2.000.000 ευρώ είναι το όφελος του Δήμου αν απογράψει επιπλέον 1000 κατοίκους.
Οι αριθμοί μιλάνε: Αν απογραφούν 1000 επί πλέον κάτοικοι επί 2.000 επιχορήγηση ανά κάτοικο, στη δεκαετία ο Δήμος Πύλης θα εισπράξει  επί πλέον 2.000.000 ευρώ.
Ο Δήμος μας τα έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα.

Η κινητοποίηση αρχίζει και είναι υπόθεση όλων των δημοτών.

 

Απογραφείτε στο Δήμο μας. Υποστηρίξτε τον τόπο μας.

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κων/νος Δ. Κουφογάζος