24 Φεβ 2024 07:26

“Επιστολή διαμαρτυρίας από το Δήμο Πύλης για τις καταστάσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων 2012”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                   Λυγαριά, 4/4/2012

Γεωπονική Υπηρεσία                                                           Αριθμ. Πρωτ.:-9982-

Τηλ: 2431352124                                                            

                                                                                       Π Ρ Ο Σ : Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

                                                                                       Κοιν: Π.Ε. Τρικάλων – κ. Αντιπεριφερειάρχη

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Καταστάσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων 2012”

     Κύριοι,

    Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι από σήμερα 4 Απριλίου 2012 συνεργεία της Ε.Α.Σ. Τρικάλων άρχισαν τις επισκέψεις στις Τοπικές Κοινότητες (στην περιοχή μας στον Αγ. Βησσαρίωνα) για τη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ.  Για τη σύνταξη όμως αυτών των αιτήσεων όπως πολύ καλά γνωρίζετε απαιτούνται οι ετήσιες καταστάσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων, οι οποίες όπως κάθε χρόνο αποστέλλονται από την υπηρεσία μας στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ε.Α.Σ. και μάλιστα φέτος σύμφωνα με το αριθμ. 1838/20-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αγρ/κης Οικονομίας και Κτηνιατρικής η προθεσμία ορίστηκε ως τις 30-4-2012. Επιπλέον το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας έχει πάρει παράταση υποβολής αιτήσεων και αυτό μέχρι 30/4/2012. 

Πώς είναι λοιπόν δυνατόν:

1.Να γίνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ χωρίς τα στοιχεία βοσκοτόπων των κοινοτήτων.

2.Να δοθούν οι απαιτούμενες βεβαιώσεις δημάρχου που δεσμεύουν τα τοπογραφικά υπόβαθρα βάσει της δήλωσης 2011 για να χρησιμοποιηθούν και στην τρέχουσα δήλωση, πριν να γίνει η υποβολή του φακέλου των ενδιαφερομένων για ένταξη στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας και εφόσον η προθεσμία είναι μέχρι 30 Απριλίου 2012.

3.Όλοι αυτοί δηλαδή που δεν «έχουν» βοσκότοπο μέχρι 30 Απριλίου θα πρέπει να επανέλθουν στην Ε.Α.Σ. να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις ΟΣΔΕ με όποιο πρόβλημα ή επιβάρυνση αυτό επιφέρει είτε στις επιδοτήσεις είτε επί της διαδικασίας, με ατομικές βεβαιώσεις δικαιώματος  χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων (!) αφού η συγκεντρωτική κατάσταση των κοινοτήτων περιέχει προσωπικά δεδομένα (ΑΦΜ, Ταυτότητα) και δίνεται στον καθένα χωριστά, να αναζητήσουν χαρτογραφικό υπόβαθρο βοσκότοπου – και όσοι ενταχθούν και στη βιολογική κτηνοτροφία να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό που έχει βεβαιωθεί από το Δήμο με κίνδυνο απένταξης από το πρόγραμμα, να μην πληρωθούν με την πρώτη καταβολή ενισχύσεων και πάει λέγοντας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι στο Δήμο Πύλης το 2011 συμμετείχαν στις καταστάσεις χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων όλων των κοινοτήτων 1.036 κτηνοτρόφοι!

Παρακαλούμε λοιπόν όπως διευθετήσετε άμεσα το θέμα και να ανακαλέσετε τα συνεργεία ΟΣΔΕ, για την αποφυγή των ανάλογων προβλημάτων που θα προκληθούν σε βάρος των παραγωγών.

 

Ο Δήμαρχος Πύλης

Κων/νος Δ. Κουφογάζος