27 Φεβ 2024 12:41

Ένταξη του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων & Πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης»

Ο Δήμος Πύλης έλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων & Πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

Σκοπός του έργου είναι η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, η κατασκευή πεζοδρομίων και η διαμόρφωση χαρακτηρισμένων πεζοδρόμων στην τοπική κοινότητα Πύλης του Δήμου Πύλης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 760.000€.

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος σε δηλώσεις του αναφέρει ότι:

«Με τη διαμόρφωση και κατασκευή πεζοδρόμων καθώς και την ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων θα επιτευχθεί η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού. Είναι ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας και θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών».