20 Ιούλ 2024 21:58

“Ενημέρωση δημοτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύλης”

Οι έντονες πλημμύρες που έλαβαν χώρα στα ορεινά του Δήμου Πύλης τις τελευταίες μέρες, είχαν ολέθριες συνέπειες σε τεχνικές και κτιριακές υποδομές.

Παρακαλούνται οι Δημότες που επλήγησαν οι ιδιοκτησίες τους από τις πλημμύρες, να υποβάλλουν αίτηση προς το Δήμο περιγράφοντας τις ζημιές που έγιναν, αποδεικνυόμενες και από συνημμένο φωτογραφικό υλικό ώστε ο Δήμος να μεριμνήσει και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διαβίβαση των αιτημάτων προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιπλέον όσοι κτηνοτρόφοι έπαθαν ζημιές από τη θεομηνία – πλημμύρες  των τελευταίων ημερών να προσέλθουν άμεσα και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 στα κατά τόπους γραφεία του Δήμου Πύλης στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ, για να υποβάλλουν αίτηση αποκατάστασης ζημιών. Οι ζημιές θα πρέπει να αφορούν Ζωϊκό Κεφάλαιο, Σταβλικές και λοιπές αγροτικές εγκαταστάσεις.

Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών, σε κάθε αίτηση να αναγράφονται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.