26 Σεπ 2023 18:56

«Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα στο τ.δ. Ροπωτού του Δήμου Πύλης»

tn_ergaΣτα γραφεία του Δήμου Πύλης υπογράφτηκε η σύμβαση για το έργο «Εγγειοβελτιωτικά – Αντιπλημμυρικά έργα στο τ.δ. Ροπωτού» μεταξύ του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Κουφογάζου και του κ. Κοσμά Μπαμπαλή – νόμιμο εκπρόσωπο της τεχνικής εταιρείας με δ.τ. «ΔΙΚΤΑΜΟΣ».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 51.525,44€ και η χρηματοδότησή του θα γίνει από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Κουφογάζος δήλωσε ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά τεχνικά έργα, εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά, στο τ.δ. Ροπωτού του Δήμου Πύλης για την προστασία του οικοδομικού όγκου από διαβρωτικά και κατολισθητικά φαινόμενα.