25 Μάι 2024 13:48

«Έγκριση Προγράμματος Leonardo da Vinci, Δράση Κινητικότητα για το Δήμο Πύλης»

tn_rodiaΕγκρίθηκε η αίτηση του Δήμου Πύλης με κωδικό αριθμό 2010-1-GR1-LEO02-042666 και τίτλο «Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΑΣ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά την κατάρτιση – συμμετοχή σε πρόγραμμα εργασίας είκοσι συμμετεχόντων (20) στην Ιταλία για 2 εβδομάδες. Θα συμμετέχουν αγρότες και νέοι αγρότες του Δήμου, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αγροτεμάχια τα οποία είτε είναι χέρσα είτε οι καλλιέργειες που εφαρμόζονται δεν είναι αποδοτικές είτε εμπίπτουν στη νέα ΚΑΠ και η επιδότησή τους θα σταματήσει το 2013.

Ο Δήμος Πύλης με την παρότρυνση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του νομού έχει καταρτίσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τον επαναπροσδιορισμό των καλλιεργειών, με τέτοιο τρόπο ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Επιπλέον, φαινόμενα όπως η συνεχιζόμενη πτώση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ή η μόλυνση των υδάτων, επιτάσσουν την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει και η αντικατάσταση των καλλιεργειών με άλλα είδη, που δεν απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού ή χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

Στα παραπάνω απαντά ικανοποιητικά η αντικατάσταση κάποιων προϊόντων με ροδιές. Η καλλιέργεια ροδιάς θεωρείται σήμερα ένας τομέας που μπορεί να προσφέρει πολλά στον αγροτικό πληθυσμό, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, αφού ολοένα και περισσότερο γίνονται γνωστά τα σημαντικά οφέλη του ροδιού στην υγεία του ανθρώπου. Μάλιστα, η τάση που επικρατεί αυτή την περίοδο στην καλλιέργεια ροδιάς είναι η συμβολαιακή γεωργία, δηλαδή οι αγρότες συνάπτουν συμβόλαια με τις κατάλληλες εταιρείες, εξασφαλίζοντας έτσι τη διάθεση των προϊόντων τους και μάλιστα σε σταθερές τιμές.

Με το πρόγραμμα αυτό οι αγρότες της περιοχής ευελπιστούν να βοηθηθούν, μέσα από την κατάρτιση, την ενημέρωση και τις εμπειρίες που θα αποκομίσουν, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν σταδιακά την αλλαγή αυτή στις καλλιέργειές τους.

Οι βασικοί στόχοι που θέτει το πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες είναι οι εξής:

Να γνωρίσουν από κοντά καλλιέργειες ροδιάς, και να καταρτιστούν σχετικά με τη φροντίδα που απαιτεί το φυτό στη φύτευση, ανάπτυξη και συγκομιδή.

Να ενημερωθούν για τους παράγοντες που είναι πιθανόν να βλάψουν τις καλλιέργειές τους (π.χ. ασθένειες, προβληματική άρδευση) και να καταρτιστούν στην αντιμετώπισή τους.

Να παράγουν ένα προϊόν ιδιαίτερης διατροφικής αξίας. 

Να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες συμβατικές καλλιέργειες, που δεν αποφέρουν εισόδημα.

Να μειωθεί το εργατικό κόστος ανά στρέμμα.

Να γίνει σταδιακή μετάβαση σε νέες μορφές καλλιέργειας.

Να καταστεί η περιοχή του Δήμου Πύλης σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή σε ότι αφορά στην καλλιέργεια ροδιάς.

Σαν αποτέλεσμα του προγράμματος, οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του θα:

είναι ικανοί να ενσωματώνουν νέες πρακτικές και νέες τεχνολογίες στα διάφορα στάδια της καλλιέργειας της ροδιάς(φύτευση, φροντίδα, κτλ.), που θα αυξάνουν την παραγωγή και θα βελτιώνουν την ποιότητα,

είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μηχανημάτων που θα τους διευκολύνουν στις εργασίες τους,

είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση μεθόδων καλλιέργειας που συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος (π.χ. συνετή, ή και καθόλου χρήση, χημικών λιπασμάτων και φαρμάκων),

έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα και τα οφέλη της αειφόρου ανάπτυξης,

μπορούν να πετύχουν την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το σχέδιο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων σε ότι αφορά τη γεωργία.