18 Απρ 2024 00:35

“Απόφαση αποδοχής παραιτήσεων Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                             Πύλη 31-10-2012

Ταχ.Δ/νση:Ηρώων 1940-1                                                          Αριθμ. Πρωτ.:-25301-

Τηλ.: 2434350100                                                                       Αριθμ.:121/2012

Fax:  2434350150

Τ.Κ. 42032

Ε-mail:dpilis@otenet.gr

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πύλης

αφού έλαβε υπόψη:

– τα άρθρα 59,61 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10

– την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων για τα έτη 2011 & 2012.</p>

– τις από 31-10-2012 αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων Σουφλιά Ιωάννη, Πλαβού Αθανασίου, Τόλια Νικολάου, Λαμπρογεώργου Ηλία, Πάλλα Βάιου, Κουτσονάσιου Ιωάννη από τα καθηκοντά τους για προσωπικούς λόγους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κάνουμε αποδεκτές τις αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων Σουφλιά Ιωάννη, Πλαβού Αθανασίου, Τόλια Νικολάου, Λαμπρογεώργου Ηλία, Πάλλα Βάιου, Κουτσονάσιου Ιωάννη και τους απαλάσσουμε από τα καθηκοντά τους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

 

ΚΟΙΝ.

-ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

-Παραιτούμενους Αντιδημάρχους