03 Δεκ 2023 10:02

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (29-11-2022)

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 29-11-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1.– Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού

Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

2.- Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

 

3.-Διαγραφή χρεών από ενοίκια.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος της

διαγραφής χρεών από ενοίκια.

 

 Πύλη 2-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ