20 Ιούλ 2024 22:04

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (24-11-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 24-11-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Παραποτάμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Παραποτάμου.

 

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο οίκημα) στην Κοινότητα Πιαλείας.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο οίκημα) στην Κοινότητα Πιαλείας.

 

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

4.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

5.– Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

6.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

7.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

8.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

9.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

 

10.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

 

11-Έγκριση των αναθεωρημένων μελετών: 1) Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, 2) Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων και παραχώρηση αυτών στην ΔΕΥΑ Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των αναθεωρημένων μελετών: 1) Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Κ. Πύλης, 2) Βιολογικός καθαρισμός Κ. Πύλης, Δήμου Πύλης και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων και παραχώρηση αυτών στην ΔΕΥΑ Πύλης.

 

12.- Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.

 

13.-Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πύλης».

 

14.-Έγκριση της αριθμ. 25/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Πύλης» και ΣΑΥ & ΦΑΥ.

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 25/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Πύλης» και ΣΑΥ & ΦΑΥ.

 

15.- Έγκριση της αριθμ. 24/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Γόμφων» και ΣΑΥ & ΦΑΥ.

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 24/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Γόμφων» και ΣΑΥ & ΦΑΥ.

 

16.- Έγκριση της αριθμ. 23/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Πιαλείων» και ΣΑΥ & ΦΑΥ.

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 23/2022 μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση οδοποιίας και συνοδών τεχνικών Δ.Ε. Πιαλείων» και ΣΑΥ & ΦΑΥ.

 

17.-Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης Πορταϊκού ποταμού του έργου: «Χώρος δασικής αναψυχής παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης Πορταϊκού ποταμού του έργου: «Χώρος δασικής αναψυχής παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων».

 

18.-Έγκριση Οριστικής Μελέτης , ΣΑΥ-ΦΑΥκαι Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Οριστικής Μελέτης , ΣΑΥ-ΦΑΥκαι Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων».

 

19.- Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων».

 

20.-Υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. (Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) Άξονας Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων». ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» (ΑΔΑ: 63Ο446ΜΤΛ6-ΗΤΜ) για την πράξη με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων”& Σύμφωνη γνώμη ότι ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης δυνάμει της Προγραμματικής Σύμβασης – Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή και κατάθεση του αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ. (Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) Άξονας Προτεραιότητας: 2.6 «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων». ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ» (ΑΔΑ: 63Ο446ΜΤΛ6-ΗΤΜ) για την πράξη με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλογήρων”& Σύμφωνη γνώμη ότι ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης δυνάμει της Προγραμματικής Σύμβασης – Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή και κατάθεση του αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.

 

21.-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς».

 

22.-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

 

23.-Έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022».

 

24.- Έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022».

 

25.- Έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».

 

26.- Έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 

27.-Έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση Κοιμητηρίων».

 

28.-Έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

 

29.-Έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Πύλης»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Πύλης»

 

30.-Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

 

31.-Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Κατασκευή Ποδηλατόδρομου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Κατασκευή Ποδηλατόδρομου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης».

 

32.- Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».

 

33.- Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».

 

34.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

 

35.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

 

36.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

37.- Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

38.- Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης Ανάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

 

     39.-Έγκριση της αριθμ. 25/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

     –Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 25/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

 

Πύλη2-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ