23 Φεβ 2024 03:07

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (21.02.2023)

  • Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 21-2-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής

2.- Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΥΡΙΑΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΟΥΡΙΑΣ».

3.- Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

4.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

5.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022».

6.- Έγκριση της αριθμ. 36/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 36/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

7.- Έγκριση της αριθμ. 37/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 37/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

8.- Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης.

9.- Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2022.

10.- Αποδοχή Α΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Α΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης.

11.- Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

12.- Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

13.- Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων..

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αριθμ. 32/2023 απόφαση του Δημάρχου για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων..

14.- Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

15.- Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις.

16.- Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης με τον διακριτό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης με τον διακριτό τίτλο «ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ».

17.- Α΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2023

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Α΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2023.

 

Πύλη 24-2-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ