29 Φεβ 2024 01:21

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (20.12.2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από 20-12-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1 Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Φήκης.

 

2 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο οίκημα) στην Κοινότητα Πιαλείας.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο οίκημα) στην Κοινότητα Πιαλείας.

 

3 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πηγής για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

4 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

5 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

6 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

7 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

 

8 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

9 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

 

10 Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

 

11 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ και ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ, για την υλοποίηση της Υπηρεσίας ”Διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Πύλης έτους 2022-2023”.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ και ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ, για την υλοποίηση της Υπηρεσίας ”Διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Δόμησης Δήμου Πύλης έτους 2022-2023”.

 

12 Έγκριση μελέτης προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων – φορτωτών στον Δήμο Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης προμήθειας δύο (2) μεταχειρισμένων εκσκαφέων – φορτωτών στον Δήμο Πύλης.

 

13 Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

14 Εγκριση Πρακτικού ΙII του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2022».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ‘εγκριση Πρακτικού ΙII του έργου «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2022».

 

15 Έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2022».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙII του έργου «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2022».

 

16 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων – Πινδέων – Νεράιδας – Μυροφύλλου».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων – Πινδέων – Νεράιδας – Μυροφύλλου».

 

17 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων».

 

18 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση-κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση-κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων».

 

 

19 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε ΠΙΝΔΕΩΝ)».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε ΠΙΝΔΕΩΝ)».

 

20 Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης (Δ.Ε. Πύλης και Δ.Ε. Γόμφων)».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης (Δ.Ε. Πύλης και Δ.Ε. Γόμφων)».

 

21 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Έργα Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Έργα Αναπλάσεων Κοινόχρηστων Χώρων».

 

22 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ΔΕ Γόμφων και Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις ΔΕ Γόμφων και Πύλης».

 

23 Διόρθωση της αριθμ. 406/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διόρθωση της αριθμ. 406/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

24 Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

25 Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Πύλης, έτους 2023.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Πύλης, έτους 2023.

 

26 Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

 

27 Αποδοχή πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA220-ADU-000088666, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ2), του τομέα «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», του προγράμματος Εrasmus+ 2022.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA220-ADU-000088666, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ2), του τομέα «Εκπαίδευσης Ενηλίκων», του προγράμματος Εrasmus+ 2022.

 

28 Αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Πύλης.

 

29 Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2022).

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2022).

 

30 Αίτηση διαγραφής επιβληθέντος προστίμου για την μη επιτήρηση ζώων σε δημοτικούς βοσκότοπους.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

31 Αίτηση διαγραφής χρεών από ενοίκια αγρών στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της διαγραφής χρεών από ενοίκια αγρών στην Κοινότητα Μουριάς.

 

32 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2021.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2021.

 

33 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

 

Πύλη 27-12-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ