20 Απρ 2024 00:27

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28.03.2023)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

   Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από 28-3-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

2.Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους

.-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Τ.Κ. ΠΥΛΗΣ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους

3.Έγκριση της αριθμ. 1/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Νεράιδας 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 1/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Νεράιδας 2023».

4.Έγκριση της αριθμ. 2/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πινδέων 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 2/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πινδέων 2023».

5.Έγκριση της αριθμ. 3/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 3/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε Αιθήκων 2023».

6.Έγκριση της αριθμ. 4/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πύλης 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 4/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πύλης 2023».

7.Έγκριση της αριθμ. 5/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Μυροφύλλου 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 5/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Μυροφύλλου 2023».

8.Έγκριση της αριθμ. 6/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πιαλείων 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 6/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πιαλείων 2023».

9.Έγκριση της αριθμ. 7/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Γόμφων 2023».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 7/2023 μελέτης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. για το έργο με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Γόμφων 2023».

10.Κατάρτιση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικ. έτους 2023 του Δήμου Πύλης που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), οικ. έτους 2023 του Δήμου Πύλης που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων» και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

11.Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

12.Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2023).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2023).

13.Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή χρηματικής επιχορήγησης στον Π.Ο. Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για παροχή χρηματικής επιχορήγησης στον Π.Ο. Φήκης.

14.Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

15.Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

16.Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

 

Πύλη 31-3-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ