04 Μαρ 2024 13:33

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (01.02.2023)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

   Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από 1-2-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Kαθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

2.-Αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» .

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού της Χώρας», με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».

3.-Κατ’εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

4.-Εξειδίκευση πίστωσης για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

5.- Εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της εισηγητικής έκθεση Δ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6.-1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2023.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2023.

7.- Λήψη απόφασης περί «Έγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 του Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2023 του Δήμου Πύλης».

 

Πύλη 3-2-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ