28 Φεβ 2024 23:25

«Αποφάσεις δια ζώσης και τηλεδιάσκεψης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (31-01-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

31-1-2022 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.– Εγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους

2022 του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση υποχρεωτικής

αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 του Δήμου Πύλης.

 

2.- Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας

έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

 

3.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού

Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

 

 

Πύλη 8-2 -2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ