13 Ιούλ 2024 02:36

«Αποφάσεις δια περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (30-03-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 30-3-2022 δια  περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού   COVID – 19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4915/2022

 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού   COVID – 19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4915/2022.

 

 

Πύλη 1-4-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ